เที่ยวทั่วไทย,รถเช่าทั่วไทย, เช่ารถเที่ยวไทย ,เช่ารถพร้อมคนขับ

เที่ยวให้สุดเเล้วหยุดที่ไม่มีตังค์

0628565183

พลังงานทดเเทนที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

พลังงานเป็นประเด็นร้อนอยู่เสมอ ราคาน้ำมัน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุขภาพของเศรษฐกิจ และวาระทางการเมือง โดยไม่คำนึงถึงปัญหาเหล่านี้ มีพลังงานสองประเภทในโลก ต่ออายุได้และไม่ต่ออายุ พลังงานทดแทนมาจากแหล่งที่สามารถเติมใหม่ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

พลังงานเป็นประเด็นร้อนอยู่เสมอ ราคาน้ำมัน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุขภาพของเศรษฐกิจ และวาระทางการเมือง โดยไม่คำนึงถึงปัญหาเหล่านี้ มีพลังงานสองประเภทในโลก ต่ออายุได้และไม่ต่ออายุ พลังงานทดแทนมาจากแหล่งที่สามารถเติมใหม่ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เช่น จากแสงแดดหรือลม ในขณะที่พลังงานที่ไม่หมุนเวียนถูกสร้างขึ้นจากทรัพยากรที่ไม่สามารถเติมเต็มหรือใช้เวลาหลายล้านปีในการสร้างใหม่ แหล่งที่มาเหล่านี้ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ หรือที่เรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ว่าจะในอีก 10 ปีหรือ 50 ปีข้างหน้า ก็จะไม่มีเชื้อเพลิงฟอสซิลให้พึ่งพาอีกต่อไป ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับแหล่งพลังงานในปัจจุบันทั่วโลก:

ในรายงานสถิติพลังงานโลกประจำปี 2021 ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติเป็นผู้มีส่วนทำให้เกิดการจัดหาพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2562 โดยน้ำมันคิดเป็น 30.9% ในขณะที่ถ่านหินคิดเป็น 26.8% และก๊าซธรรมชาติมีส่วนในการจัดหาพลังงานทั่วโลก 23.2% แหล่งพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนน้อยกว่าแหล่งพลังงานของโลก ได้แก่ นิวเคลียร์คิดเป็น 5.0% ไฟฟ้าพลังน้ำ 2.5% และชีวมวล 9.4% สุดท้ายนี้ แหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ คลื่น และอื่นๆ อีกมากมาย คิดเป็น 2.2% ของแหล่งพลังงานของโลก [1]


แหล่งพลังงานทดแทนที่ดีที่สุดคืออะไร?

การเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่แหล่งพลังงานในอนาคตที่ยั่งยืนเป็นหัวข้อถกเถียงกันมานานหลายปี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแรงผลักดันของการสนทนานี้ในความพยายามของเราที่จะก้าวไปสู่ความท้าทายในการค้นหาแหล่งพลังงานที่ดีที่สุด ความจริงง่ายๆ ก็คือไม่มีทางเลือกที่ยั่งยืนที่เหนือกว่าซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมายที่ช่วยให้เราสามารถผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ได้ แต่แต่ละทางเลือกก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง ท้ายที่สุดแล้ว ทุกสิ่งที่เราทำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบางทีอนาคตของพลังงานอาจอยู่ที่การรวมกันของแหล่งพลังงาน 

เรามาดูแหล่งพลังงานที่ดีที่สุด 7 แหล่งที่จะมีแนวโน้มมากที่สุดในอีก 50 ปีข้างหน้า:

7. พลังงานคลื่น

พลังงานคลื่นเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่ใช้การเคลื่อนที่ของคลื่นในมหาสมุทรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าผลิตขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านมหาสมุทร จะทำให้กังหันที่วางอยู่ในน้ำหมุนทำให้เกิดไฟฟ้า มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสองสามอย่างที่สามารถใช้เพื่อทำให้กังหันในมหาสมุทรหมุนได้ เช่น คอลัมน์น้ำที่สั่นและอุปกรณ์ที่ทับซ้อนกัน มีอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การเคลื่อนที่ของคลื่นขึ้น/ลงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ตัวดูดซับจุด 

ข้อดี

พลังงานคลื่นเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน

ขณะผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานคลื่นไม่ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายใดๆ

ข้อเสีย

โครงสร้างพลังงานคลื่นมีราคาแพงในการติดตั้งในมหาสมุทร

เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถใช้ได้ทุกที่ ต้องติดตั้งในบริเวณใกล้มหาสมุทรซึ่งมีคลื่นที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ

6. พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่ใช้รังสีดวงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า แสงแดดจะถูกจับโดยเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) หรือที่เรียกว่าแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าที่ใช้ได้ [3]

ข้อดี

แหล่งพลังงานทดแทน สะอาด และเงียบสงบ

แผงโซลาร์เซลล์สามารถติดตั้งที่บ้านหรือสำนักงานได้ ช่วยให้เจ้าของค่าไฟฟ้าลดลงและมีแหล่งพลังงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาเล็กน้อย

ข้อเสีย

เวลา ฤดูกาล ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ และสภาพอากาศ ล้วนส่งผลต่อปริมาณไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตได้ [3]

ในกระบวนการผลิตเซลล์ PV จะใช้วัสดุที่เป็นพิษ

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานความร้อนใต้พิภพได้รับความร้อนจากใต้เปลือกโลก พลังงานความร้อนใต้พิภพเกิดจากการสลายกัมมันตภาพรังสีในเปลือกโลก สามารถใช้ให้ความร้อนหรือความเย็นในบ้านรวมทั้งผลิตไฟฟ้าได้ [4]

ข้อดี

พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน

พลังงานความร้อนใต้พิภพไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือฤดูกาล ซึ่งหมายความว่าแหล่งพลังงานสามารถสร้างพลังงานในปริมาณที่ค่อนข้างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้

ข้อเสีย

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพสามารถก่อสร้างได้เฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงแหล่งพลังงานได้ง่ายเท่านั้น

การสร้างโรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพมีต้นทุนล่วงหน้าที่แพง

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ 

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ 

https://www.blpower.co.th/

การ สั่งซื้อสินค้าจากจีน สามารถทำได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ขายของออนไลน์หรือผ่านตัวแทนที่มีบริการในประเทศของคุณด้วยครับ นี่คือขั้นตอนทั่วไปที่คุณสามารถทำได้
Supercharging Search with generative AI , SEO
ในขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหาเจาะลึกเข้าไปในขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็ชัดเจนว่า SGE จะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของ SEO
google , facebook , marketting online
ขั้นตอนการเลือก บริษัทที่รับทำ SEO ควรเลือกบริษัท ฝากเคล็ดลับดีๆสำหรับใครที่ต้องการหา Partner ทำ SEO ลองอ่านที่นี้
น้องพร
คดีน้องพรที่เป็นข่าวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อสรุปว่าอยู่ร่วมก๊วนช่างกิตหรือไหม ???
รักษาข้อเข่าโดยไม่ต้องผ่าตัด
วิตามินบางชนิดอาจมีประโยชน์ในการ รักษาและลดอาการข้อเข่าเสื่อม เช่น วิตามิน C มีความสำคัญในการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระดูกและเนื้อเยื่อที่อยู่ในข้อเข่า เป็นต้น. แต่ควรปรึกษาแพทย์หรือเชี่ยวชาญด้านโภชนาการก่อนการใช้วิตามินหรือการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพของคุณอย่างเห
บริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์
บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์จะมีหน้าที่การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้และการจัดการกับระบบโซลาร์เซล