เที่ยวทั่วไทย,รถเช่าทั่วไทย, เช่ารถเที่ยวไทย ,เช่ารถพร้อมคนขับ

เที่ยวให้สุดเเล้วหยุดที่ไม่มีตังค์

0628565183

บัญชีคืออะไร เเละจำเเนกพวกบัญชี อย่างไรบ้างมาอ่านกันเถอะ

การบัญชีคืออะไร?

การบัญชีเป็นกระบวนการบันทึกธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กระบวนการทางบัญชีรวมถึงการสรุป การวิเคราะห์ และการรายงานธุรกรรมเหล่านี้ไปยังหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานจัดเก็บภาษี งบการเงินที่ใช้ในการบัญชีเป็นการสรุปโดยย่อของธุรกรรมทางการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี โดยสรุปการดำเนินงานของบริษัท ฐานะการเงิน และกระแสเงินสด

ประเด็นที่สำคัญ

ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเท่าใด การบัญชีที่สำนักงานบัญชี ทีรับทำบัญชี ถือเป็นฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ การวางแผนต้นทุน และการวัดผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ

ผู้ทำบัญชีสามารถจัดการความต้องการด้านการบัญชีขั้นพื้นฐานได้ แต่ควรใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สำหรับงานบัญชีที่ใหญ่กว่าหรือขั้นสูงกว่า

การบัญชีที่สำคัญสองประเภทสำหรับธุรกิจคือการบัญชีเพื่อการจัดการและการบัญชีต้นทุนที่มีการตรวจสอบบัญชี  การบัญชีบริหารช่วยให้ทีมผู้บริหารตัดสินใจทางธุรกิจได้ ในขณะที่การบัญชีต้นทุนช่วยให้เจ้าของธุรกิจตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ควรมีต้นทุนเท่าใด

นักบัญชีมืออาชีพปฏิบัติตามชุดมาตรฐานที่เรียกว่าหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) เมื่อจัดทำงบการเงิน

การบัญชีเป็นหน้าที่สำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายนอก การระดมทุน และการจัดการการดำเนินงาน

การบัญชี

อินเวสโทพีเดีย / เจียฉี โจว

วัตถุประสงค์ของการบัญชีคืออะไร?

การบัญชีเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของธุรกิจเกือบทุกประเภท อาจได้รับการจัดการโดยผู้ทำบัญชีหรือนักบัญชีในบริษัทขนาดเล็ก หรือสำนักงานบัญชี  หรือโดยแผนกการเงินขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายสิบคนในบริษัทขนาดใหญ่ รายงานที่สร้างขึ้นจากช่องทางการบัญชีต่างๆ เช่น การบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร มีคุณค่าอย่างยิ่งในการช่วยให้ฝ่ายบริหารทำการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลครบถ้วน

งบการเงินที่สรุปผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัทขนาดใหญ่ในช่วงเวลาหนึ่งๆ นั้นเป็นรายงานที่กระชับและสรุปรวมโดยพิจารณาจากธุรกรรมทางการเงินแต่ละรายการหลายพันรายการ ด้วยเหตุนี้ การกำหนดวิชาชีพบัญชีทั้งหมดจึงเป็นจุดสูงสุดของการศึกษาและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดรวมกับจำนวนปีขั้นต่ำของประสบการณ์การบัญชีเชิงปฏิบัติ

1

ประวัติความเป็นมาของการบัญชี

ประวัติความเป็นมาของการบัญชีมีมายาวนานพอๆ กับเงินนั่นเอง ประวัติศาสตร์การบัญชีมีมาตั้งแต่อารยธรรมโบราณในเมโสโปเตเมีย อียิปต์ และบาบิโลน ตัวอย่างเช่น ในสมัยจักรวรรดิโรมัน รัฐบาลมีบันทึกทางการเงินโดยละเอียด

2

  อย่างไรก็ตาม อาชีพการบัญชีสมัยใหม่มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 เท่านั้น

Luca Pacioli ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการบัญชีและการทำบัญชี” เนื่องจากมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี Pacioli นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีและเพื่อนของ Leonardo da Vinci ได้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับระบบบัญชีคู่ในปี 1494

3

ในปี พ.ศ. 2423 วิชาชีพบัญชีสมัยใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์และได้รับการยอมรับจากสถาบันบัญชีชาร์เตอร์ดในอังกฤษและเวลส์

4

  สถาบันนี้ได้สร้างระบบต่างๆ มากมายที่นักบัญชีใช้ปฏิบัติในปัจจุบัน การก่อตั้งสถาบันส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม พ่อค้าไม่เพียงแต่จำเป็นต้องติดตามบันทึกของตนเท่านั้น แต่ยังพยายามหลีกเลี่ยงการล้มละลายอีกด้วย

 Alliance for Responsible Professional Licensing (ARPL) ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2019 เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอการยกเลิกกฎระเบียบของรัฐหลายชุด ซึ่งทำให้ข้อกำหนดในการเป็น CPA ผ่อนปรนมากขึ้น ARPL เป็นกลุ่มความร่วมมือของกลุ่มวิชาชีพขั้นสูงต่างๆ รวมถึงวิศวกร นักบัญชี และสถาปนิก

5

การบัญชีประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

นักบัญชีอาจได้รับมอบหมายให้บันทึกธุรกรรมเฉพาะหรือทำงานกับชุดข้อมูลเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ จึงมีกลุ่มกว้างๆ หลายกลุ่มที่นักบัญชีส่วนใหญ่สามารถจัดกลุ่มได้

บัญชีการเงิน

การบัญชีการเงินหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการสร้างงบการเงินระหว่างกาลและประจำปี ผลลัพธ์ของธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีจะสรุปไว้ในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด งบการเงินของบริษัทส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีโดยบริษัท CPA ภายนอก

สำหรับบางบริษัท เช่น บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การตรวจสอบถือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย

6

  อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้มักต้องการผลการตรวจสอบจากภายนอกเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการชำระหนี้ ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จะมีการตรวจสอบประจำปีด้วยเหตุผลใดก็ตาม


About Us
ทำไมต้อง Inflow Account

เรามีชื่อในการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจในเรื่องบัญชีและภาษีเพื่อให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจว่าบัญชีและภาษีที่ทำออกมานั้นถูกต้อง อีกทั้งเรายังให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเรื่องจำนวนคนหรือเวลาที่มีน้อยกว่าบริษัทระดับ Corporate หรือความรู้ในการบริหารจัดการภาษี ซึ่งเราก็มีผู้ตรวจสอบบัญชี CPA คอยให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

การบัญชีบริหาร

การบัญชีบริหารใช้ข้อมูลเดียวกันกับการบัญชีการเงิน แต่จะจัดระเบียบและใช้ข้อมูลในรูปแบบที่ต่างกัน กล่าวคือ ในการบัญชีบริหาร นักบัญชีจะสร้างรายงานรายเดือนหรือรายไตรมาสที่ทีมผู้บริหารของธุรกิจสามารถใช้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจ การบัญชีบริหารยังครอบคลุมแง่มุมอื่นๆ ของการบัญชี รวมถึงการจัดทำงบประมาณ การคาดการณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ โดยพื้นฐานแล้ว ข้อมูลใดๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารจะอยู่ภายใต้การดูแล

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานบัญชี ที่รับทำบัญชี คลิกทีนี้

https://inflowaccount.co.th/

การ สั่งซื้อสินค้าจากจีน สามารถทำได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ขายของออนไลน์หรือผ่านตัวแทนที่มีบริการในประเทศของคุณด้วยครับ นี่คือขั้นตอนทั่วไปที่คุณสามารถทำได้
Supercharging Search with generative AI , SEO
ในขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหาเจาะลึกเข้าไปในขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็ชัดเจนว่า SGE จะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของ SEO
google , facebook , marketting online
ขั้นตอนการเลือก บริษัทที่รับทำ SEO ควรเลือกบริษัท ฝากเคล็ดลับดีๆสำหรับใครที่ต้องการหา Partner ทำ SEO ลองอ่านที่นี้
น้องพร
คดีน้องพรที่เป็นข่าวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อสรุปว่าอยู่ร่วมก๊วนช่างกิตหรือไหม ???
รักษาข้อเข่าโดยไม่ต้องผ่าตัด
วิตามินบางชนิดอาจมีประโยชน์ในการ รักษาและลดอาการข้อเข่าเสื่อม เช่น วิตามิน C มีความสำคัญในการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระดูกและเนื้อเยื่อที่อยู่ในข้อเข่า เป็นต้น. แต่ควรปรึกษาแพทย์หรือเชี่ยวชาญด้านโภชนาการก่อนการใช้วิตามินหรือการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพของคุณอย่างเห
บริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์
บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์จะมีหน้าที่การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้และการจัดการกับระบบโซลาร์เซล